جستجو در آگهی ها و رویدادهاآی واچار

vachar  به معنی بازار در زبان پارسی قدیم است و ivachar  یه بازار اینترنتی است که کاربران میتوانند از مراکزی که خدمات خود را با پیشنهادات ویژه به مشتری عرضه میکنند مطلع شوند